Veckans pyssel

På tisdagar plockar vi fram veckans pyssel. Det gör vi för att elever som gillar skapande ska få utlopp för sin kreativitet. Vi gör det också för att elever som själva inte väljer att pyssla ska få en utmaning och kanske inspireras till att skapa mer.

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.” (LGR11, s. 24)