Veckans lek

På onsdagar efter mellanmålet leker alla tillsammans Veckans lek. Syftet är att vi ska ha kul tillsammans men också ökat samarbete, turtagning, regler, hänsyn, kroppskontroll, fantasi, självförtroende, kamratskap, att se sammanhang, utmaning, problemlösning, tillhörighet, trygghet…

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.” (LGR11, s 24)