Om

Vistträsk fritids är ett åldersblandat fritidshem med 14 elever från klass1-3. Vistträsk är en lite by som ligger i Älvsbyns kommun i Norrbotten. Syftet med den här sidan är att lyfta fram elevernas gemensamma lärande – vårt samlärande – och fritidshemmets uppdrag både för eleverna själva och för deras föräldrar och anhöriga.

Bloggen kommer att innehålla bilder som pedagogen eller barnen tagit och som visar vad vi arbetar med på fritids. ”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.” (LGR 11, s.24)

Det finns också en veckoplanering på sidan som ger föräldrar möjlighet att följa med i elevernas vardag. I läroplanen (LGR11) uttrycks det att arbetet på fritids ska ske i samarbete med hemmen.

En del av texterna kommer att skrivas av barnen själva. LGR 11 uttrycker att fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan och att eleverna successivt ska få ett större inflytande över verksamheten. Det står också att det är viktigt att eleverna ska utveckla sitt entreprenörskap bland annat genom att få pröva sina egna idéer. I kapitel 4 i LGR 11, som särskilt rör fritidshemmet, står det tydligt att undervisningen ska behandla digitala verktyg och dess användande för kommunikation.

Förra året när vi gick med i Webbstjärnan kände barnen att det var ett roligt arbetssätt.  Vi har lärt oss hur man skriver för att intressera mottagaren. Vi har lärt oss att det är bra med bilder för att få andra människor intresserade och vi har lärt oss att tävlingar och frågor gör att fler människor besöker vår sida. Klart vi vill vara med i år igen eftersom det ger föräldrainsyn, komplement till skolan (läsa, skriva, IKT), elevinflytande och entreprenörskap.

Bilderna som finns i bloggen är tagna av oss själva eftersom vi är noga med upphovsrätten. Vi har frågat föräldrarna om lov att publicera bilder på barnen.

Alla barn kommer att vara delaktiga i vår sida på ett eller annat sätt!

Vi vill vinna Webbstjärnan för att vi tycker att vår blogg visar att fritidshemmet är en viktig plats för lärande och att det kompletterar både skola och hem på ett bra sätt.