Fritidsmöte

Varje måndag har vi fritidsmöte. Då samlas vi i stora soffan och pratar om viktiga saker, t ex regler, vad som ska hända i veckan eller utvärdering av olika aktiviteter.

 

Läroplanen säger att ”eleverna alltid ska ha möjlighet att ta initiativ till  frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen” (LGR 11) Vi ska också ”förbereda eleverna för delaktighet och medansvar för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle” (LGR 11)